Gmina Trzebnica - dbamy o zdrowie mieszkańców przez cały rok!
×

Teleporady POZ

W  czasie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14.08.2020 roku poz. 1395 oraz wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej

w przychodni świadczenia medyczne lekarza POZ udzielane są w formie teleporady.

Teleporada jest to pierwszy kontakt chorego z personelem medycznym w przypadku problemu zdrowotnego lub innej sprawy dotyczącej pacjenta.

W trakcie teleporady lekarz dokonuje oceny stanu pacjenta i podejmuje decyzję, czy pacjent wymaga osobistej wizyty w gabinecie, czy innego świadczenia medycznego.

 

TELEPORADY SĄ UDZIELANE:

  • drogą telefoniczną; w praktyce funkcjonują telefony komórkowe w gabinetach lekarskich  i nawiązanie kontaktu miedzy lekarzem a pacjentem w terminie udzielenia teleporady następuje po telefonie lekarza do pacjenta w wyznaczonym dniu i godzinie
  • termin teleporady jest ustalany przez rejestrację w porozumieniu  z pacjentem lub jego rodziną
  • dopuszczalne jest opóźnienie w udzieleniu teleporady z obiektywnych przyczyn do 30 minut.

- SZCZEPIENIA - odbywają się po wcześniejszym ustaleniu na ŚCIŚLE WYZNACZONĄ GODZINĘ.

- LEKARZE SPECJALIŚCI - przyjmują na ŚCIŚLE WYZNACZONE GODZINY.

- REHABILITACJA - fizjoterapeuci przyjmują w/g ustaleń na ŚCIŚLE WYZNACZONE GODZINY.

 

Pacjenci będą przyjmowani do Przychodni po weryfikacji godziny rejestracji. Każdy pacjent musi przed wejściem, zdezynfekować ręce, być w maseczce ochronnej.