Gmina Trzebnica - dbamy o zdrowie mieszkańców przez cały rok!
×

Lekarz rodzinny

Osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia i zadeklarowanym w naszej przychodni przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej.

Wybór lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej następuje w drodze złożenia stosownej deklaracji wskazującej na wybór konkretnego lekarza, pielęgniarki, położnej. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wyboru tylko jednego lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ i nie ma obowiązku zapisywania całej rodziny do tej samej osoby udzielającej świadczeń.

Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielęgniarki, położnej POZ nie częściej niż dwa razy w roku.

Aby zostać pacjentem objętym POZ naszej placówki wystarczy wypełnić druk deklaracji i złożyć go w rejestracji przychodni.

Druk deklaracji można otrzymać w rejestracji lub pobrać tutaj

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zapewnia pacjentom zadeklarowanym w naszej przychodni dostęp do świadczeń zdrowotnych codziennie w godz. 8:00-18:00. Jeżeli stan pacjenta uniemożliwia mu przybycie do przychodni istnieje możliwość wizyty domowej. Na wizytę kontrolną można zarejestrować się z wyprzedzeniem.

 

Rejestracja

Pacjent może zarejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich w rejestracji ogólnej przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-18.00

REJESTRACJA: 71/312 05 10 lub 71/312 03 75

Personel:

  • lek. med. specjalista chorób zakaźnych - Renata Widłak-Stępień (gab. 201)
  • lek. med. Specjalista medycyny rodzinnej Barbara Lenkiewicz-Osmulska (gab. 202)
  • lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - Piotr Kostrzewa (gab. 203)
  • lek. med. specjalista medycyny rodzinnej - Miłosz Madera (gab. 204)
  • lek. med. Alicja Kostyła (gab. 205)
  • lek. med. specjalista chorób wewnętrznych- Aleksandra Swędzioł (gab. 206)
  • lek. med. specjalista chorób wewnętrznych - Jacek Korczyk (gab. 208)

Ważna informacja

W przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, po godz. 18:00 lub w soboty, niedziele i dni wolne od pracy, pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej udziela Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53/55. Pomoc w stanach nagłych udzielana jest codziennie w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego, oraz soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy.

W stanach nagłych zagrażających zdrowiu lub życiu pomocy udziela Pogotowie Ratunkowe, tel. 112 lub 999