Gmina Trzebnica - dbamy o zdrowie mieszkańców przez cały rok!
×

Gabinet terapii EEG Biofeedback

EEG BIOFEEDBACK pozwala kontrolować procesy zachodzące w naszym organizmie i uczy panowania nad własnymi reakcjami.

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie u dzieci i dorosłych, zarówno jako metoda leczenia określonych zaburzeń i deficytów, jak i w formie treningu dla osób zdrowych pragnących podnieść efektywność pracy swojego mózgu i jakość życia.

Wskazania:

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej  z deficytem uwagi (ADHD)

Zaburzenia koncentracji i uwagi (ADD)

Zaburzenia zachowania

zaburzenia mowy (opóźniony rozwój, jąkanie, mutyzm)

zaburzenia pamięci

opóźnienie rozwoju psychomotorycznego

Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

Autyzm, Zespół Aspergera

Mózgowe porażenie dziecięce

Padaczka

zaburzenia / trudności emocjonalne (depresja)

zaburzenia lękowe

zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)

stres, zespół chronicznego zmęczenia, stresu pourazowego

zaburzenia snu

przewlekłe bóle (migrena)

choroby psychosomatyczne

zaburzenia neurologiczne (pourazowe i poudarowe uszkodzenia mózgu)

uzależnienia

tiki

trema

obniżona samoocena

 

Trening metodą EEG Biofeedback wpływa przede wszystkim na:

obniżenie poziomu napięcia psychicznego i lęku (uczy relaksacji, wyciszenia)

poprawę zdolności koncentracji uwagi i ogólnego funkcjonowania umysłu

bardziej świadome panowanie nad reakcjami emocjonalnymi i radzenie sobie w sytuacjach stresowych


Liczba oraz przebieg sesji jest dostosowywany do indywidualnych możliwości i potrzeb konkretnej osoby, a także celu treningu, w tym istotności zgłaszanego problemu.

Treningi mogą być krótkoterminowe (10-20 sesji) lub dłuższe - przy zaburzeniach wymagających systematycznej pracy i utrwalenia efektów (np. trudności w nauce, ADHD, autyzm, udar mózgu) - ok. 40-60 sesji.

Powinny się one odbywać co najmniej raz w tygodniu. Czas trwania: ok. 30 minut

EEG Biofeedback jest bezpieczny (nieinwazyjny) i nie wywołuje żadnych efektów ubocznych !!

Jego skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi. Może stanowić również uzupełnienie innych form terapii.


Gabinet terapii EEG Biofeedback świadczy usługi odpłatnie:

90 zł za sesję

Rejestracja:

tel. 691 692 852
 

Personel:

mgr Joanna Wieczerzak